Inleiding

CAPTION PHOTO GALLERY neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij op of met onze website (captionphotogallery.com) verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@captionphotogallery.com.

Wie is CAPTION PHOTO GALLERY?
CAPTION PHOTO GALLERY is de besloten vennootschap CAPTION PHOTO GALLERY B.V., kantoorhoudende (2584 TX) te Den Haag aan de Zwaardstraat 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84241136.
CAPTION PHOTO GALLERY is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door CAPTION PHOTO GALLERY de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt CAPTION PHOTO GALLERY jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CAPTION PHOTO GALLERY persoonsgegevens over jou, in het kader van de website captionphotogallery.com, verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CAPTION PHOTO GALLERY voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CAPTION PHOTO GALLERY worden bewaard.

Nieuwsbrief
Bezoekers van de website kunnen zich op captionphotogallery.com en kunnen zich inschrijven voor nieuwsbrieven van CAPTION PHOTO GALLERY. Hiervoor gebruiken we alleen jouw e-mailadres.
De grondslag voor deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief met de link onderin de nieuwsbrief. In dat geval zal CAPTION PHOTO GALLERY zorgdragen voor het verwijderen van de persoonsgegevens.

Informatie opvragen
Bezoekers van de website kunnen op captionphotogallery.com informatie opvragen over de producten van CAPTION PHOTO GALLERY. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:
· Naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
De grondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, zolang we je de informatie nog niet hebben toegezonden. Jouw gegevens zullen door CAPTION PHOTO GALLERY worden verwijderd.

Website Analytics
We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:
· IP-adres (laatste octet gemaskeerd), de pagina’s die je bezocht hebt, jouw globale locatie (land).
Wij verwerken deze gegevens, omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is de enige manier waarop wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website goed in kaart kunnen brengen. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. De bewaartermijn is 38 maanden. De grondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming.
Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

CRM-systeem
De (contact)gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen we ook opnemen in ons CRM-systeem. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:
· Voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mail, adresgegevens, functie, organisatie.
We verwerken deze gegevens, omdat we daarvoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang hebben. De bewaartermijn is gekoppeld aan de relevantie van de persoonsgegevens. Periodiek zal CAPTION PHOTO GALLERY een beoordeling uitvoeren en de gegevensbestanden opschonen.

CAPTION PHOTO GALLERY bestelling
Als je iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.
Als je een account hebt: loginnaam, emailadres, factuuradres, postadres, voornaam, achternaam, betaalgegevens en je betaalgeschiedenis. We slaan deze gegevens op zolang als het account bestaat.
Als je bestelt zonder account: Voornaam, achternaam, factuuradres, postadres, en betaalgegevens. We bewaren deze gegevens gedurende de levertijd en drie maanden daarna, en voor onze financiële administratie zolang als wij hiertoe verplicht zijn (zeven jaar).
We verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en CAPTION PHOTO GALLERY.

Klantenservice
Mocht je gebruik willen maken van de klantenservice, dan zullen we ook een aantal persoonsgegevens verwerken, om jou van dienst te kunnen zijn. Het betreft hier: voornaam, achternaam, mailadres en de uitgewisselde informatie ten behoeve van de klantenservice (zoals een klacht over de bezorging). Als je een account hebt dan worden deze gegevens bewaard zolang als het account bestaat. Als je geen account hebt dan worden deze gegevens bewaard gedurende de levertijd en drie maanden daarna.
We verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en CAPTION PHOTO GALLERY, en voor zover je belt namens een bedrijf, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verlenen van onze diensten aan dat bedrijf.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
CAPTION PHOTO GALLERY heeft gegevens over jou in bezit, omdat je of je werkgever die gegevens aan ons verstrekt hebt of omdat je van onze diensten gebruik maakt en wij hierover gegevens verzamelen (zie hierboven). Voor de beeldbank geldt dat wij beeldmateriaal krijgen aangeleverd door anderen (zie hierboven).

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt jouw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CAPTION PHOTO GALLERY over jou zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in jouw account kunt veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij CAPTION PHOTO GALLERY. Je kunt verzoeken dat CAPTION PHOTO GALLERY jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CAPTION PHOTO GALLERY te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CAPTION PHOTO GALLERY of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van CAPTION PHOTO GALLERY te verkrijgen. CAPTION PHOTO GALLERY zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CAPTION PHOTO GALLERY je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop CAPTION PHOTO GALLERY jouw gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar info@captionphotogallery.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CAPTION PHOTO GALLERY jouw gegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar info@captionphotogallery.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer
De vorm en inhoud van deze website zijn door CAPTION PHOTO GALLERY met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is CAPTION PHOTO GALLERY hiervoor niet aansprakelijk.
Bezoekers en/of gebruikers van de website van CAPTION PHOTO GALLERY kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door CAPTION PHOTO GALLERY aangeboden informatie. CAPTION PHOTO GALLERY is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van CAPTION PHOTO GALLERY.

Copyright
Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt CAPTION PHOTO GALLERY zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, audio- en beeldmateriaal) van deze website, zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van CAPTION PHOTO GALLERY, is niet toegestaan.

Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Gebruik

Geef hieronder aan waarvoor je het item gaat gebruiken.

Je hebt nog geen gebruik ingevuld.

Downloaden is momenteel niet mogelijk, meest waarschijnlijk omdat je niet meer ingelogd bent. Controleer of je nog ingelogd bent en probeer het nogmaals.Verstuur

Bedankt voor het invullen van het gebruik. Druk op de knop hieronder om je beelden te downloaden.

Download

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.